ข.โอกาสเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับ
ข.คอร์ป
ข.โอกาสเปลี่ยนแปลง
แพลตฟอร์ม
รีดอท
รีไซเคิลมันทั้งหมดด้วยเทคโนโลยี
แอปพลิเคชัน
ข.คิด
โปรแกรมบันทึกน้ำหนัก และตรวจสอบคุณภาพ เชื่อมต่ออุปกรณ์ KIoT
แอปพลิเคชัน
คิดิโอ
แอปพลิเคชันติดตามการแจ้งเตือนการขับขี่แบบเรียลไทม์ สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ผลิตภัณฑ์
เคไอโอที
บอร์ดไมโครคอนโทรลลอร์เคไอโอที
ผลิตภัณฑ์
เวสต์ไอโอ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลจัดทำรายงานการจัดการขยะ และรีไซเคิล
บริการ
ขอร์ก
ที่ปรึกษาการออกแบบนวัตกรรมพื่อสังคม
ติดต่อ
บริษัท ข.คอร์ป จำกัด
เลขที่ 199/234 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
info@khorcorp.com